20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic
profilaktyka

AKTUALNOŚCI

Zawarcie umowy na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębu Kliczewo Duże gm. Żuromin i obrębu Kliczewo Małe gm. Żuromin"

Opublikowano .

W dniu 28 maja w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowe wykonanie zadania pn.: "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Kliczewo Duże gm. Żuromin i obrębu Kliczewo Małe gm. Żuromin". Podpisanie umowy jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości:

a) w zakresie części Nr I - 78 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych );

b) w zakresie części Nr II – 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych),

termin realizacji zamówienia wyznaczono na dzień 10.12.2018 r.

Umowę podpisywali: ze strony Zarządu Powiatu Żuromińskiego Starosta Żuromiński - Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus oraz Skarbnik Powiatu – Irena Brejna, ze strony wykonawcy Pna Dariusz Kluskiewicz.

IMG 6615IMG 6618IMG 6620IMG 6623

 

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 29 maja 2018 r. o godz. 09:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Starosty Żuromińskiego.
Porządkiem spotkania było:
1. Wręczenie aktów powołania członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 19.10.2017 r.
3. Sprawozdanie z realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla powiatu żuromińskiego na lata 2015 -2018” za rok 2017.
4. Przygotowania do wakacji 2018.
5. Działalność Inspekcji Weterynaryjnej (ASF, problem bezdomności zwierząt).
6. Ocena obszarowa jakości wody w powiecie żuromińskim w 2017 roku (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna).
7. Wolne wnioski.

IMG 6625IMG 6627IMG 6628IMG 6631IMG 6632IMG 6635IMG 6637IMG 6639IMG 6641

IX Powiatowy Rajd Rowerowy 2018

Opublikowano .

IX POWIATOWY RAJD ROWEROWY mini

Starostwo Powiatowe w Żurominie już po raz dziewiąty organizuje rajd rowerowy dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu (z wyłączeniem dzieci poniżej 10 roku życia), który odbędzie się 17 czerwca 2018 r. na trasie: Poniatowo – Brudnice – Bądzyn – Nowe Konopaty i z powrotem Maksymalna liczba uczestników 120 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegóły w załączeniu.

pdfKarta_zgłoszenia.pdf45.54 KB
pdfKarta_zgłoszenia_dziecka.pdf56.42 KB
pdfRegulamin_Rajdu.pdf86.18 KB
docTrasa_Rajdu.doc106 KB
pdfZarządzenie_Starosty.pdf12.36 KB
pdfZmiana Zarządzenia Starosty332.65 KB
pdfZgoda_na_publikację_wizerunku.pdf9.1 KB

Dyplom Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Sołtys Lubowidza

Opublikowano .

W dniu 24 maja 2018r. na posiedzeniu Zarządu Powiatu Żuromińskiego został wręczony dyplom uznania Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, dla Pani Sołtys Lubowidza Marzeny Jabłońskiej. Dyplom jest wyrazem uznania dla aktywnej działalności Pani sołtys w swoim lokalnym środowisku. Dyplom wręczył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. Serdeczne gratulacje dla Pani Sołtys.

IMG 6580IMG 6581IMG 6582IMG 6586IMG 6590