W dniu 25.04.2017 r. (wtorek) w godz. 7.45- 9.00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie przy ul. Olszewskiej 9/11, spowodowana pracami technicznymi firmy ENERGA. Wydział Komunikacji i Transportu będzie przyjmował klientów od godz. 9.00. Za utrudnienia przepraszamy..

AKTUALNOŚCI

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Stawiszyn Łaziska

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 2 marca 2017 r. podpisał umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania  pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4632W Sadłowo – Sławęcin – Zgliczyn Kościelny w m. Stawiszyn Łaziska” z  Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 34 809,00 PLN (słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięć złotych 00/100). Termin wykonania opracowania został ustalony na dzień 31.08.2017 r.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Opublikowano .

W dniu 01.03.2017r. w Powiatowo - Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żurominie w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odbyły się spotkania z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Żuromina.

Upamiętnienie tego dnia było możliwe dzięki zaangażowaniu Żuromińskiej Grupy Historycznej, która przygotowała prelekcję pod hasłem „Żuromińska Grupa Historyczna – rozmowy o Żołnierzach Wyklętych”.

XV Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem "Powiatowy Mistrz Ortografii"

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym XV Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem „Powiatowy Mistrz Ortografii” – dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych.

Wszelkich informacji udziela Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie Pl. Piłsudskiego 4, tel. 657 47 00, 657 35 25 wew. 27.

docxRegulamin_i_protokoły.docx

Szpital w Żurominie zapewnia nocną i świąteczną opiekę zdrowotną

Opublikowano .

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.   

Pomoc świadczona jest punktach nocnej opieki i nie jest związana z lekarzem podstawowej opieki zdrowotne, do którego jesteśmy zapisani.  Ubezpieczeni  w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia mogą korzystać z pomocy dowolnego punktu nocnej opieki. Informację o tym, gdzie w danym rejonie sprawowana jest nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, pacjent może uzyskać u swojego lekarza POZ, we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ lub jego delegaturze.

pdfNiŚOZ_ulotka.pdf

Spotkanie w Bieżuniu ze sztuką i kulturą Chin

Opublikowano .

28 lutego 2017 roku w Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu Oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbył się wernisaż pn. „Za Wielkim Chińskim Murem” połączony z tradycyjnym spotkaniem Ostatkowym. W tym roku organizatorzy zaprosili do obejrzenia wystawy przybliżającej wielowiekową kulturę Chin. Wystawa pochodząca ze zbiorów Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie, zaaranżowana w bieżuńskim muzeum przez dr. Henryka Brandysa, składa się z wyrobów ceramicznych, srebrnej biżuterii, latawców, wycinanek, strojów oraz fotogramów z bogatymi materiałami przedstawiającymi niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju chińskie krajobrazy.

Umowa na przebudowę drogi Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi podpisana

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego  w dniu 28 lutego 2017r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200,00 z firmą  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,,PRDI” S.A. 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA” 8, w której zaoferowano cenę brutto za realizację zamówienia w wysokości: 2.173.078,33zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt osiem złotych 33/100), termin gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.08.2017r. Zakresem rzeczowym zadanie obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszym, odwodnieniem i oznakowaniem w m. Dębsk oraz odcinek pomiędzy Dębskiem a Nadratowem. Planowana długość drogi do przebudowy wynosi ok. 3 km.

Inwestycja ta realizowana jest w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą:  „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, wysokość dofinansowania w ramach Programu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych zadania, natomiast pozostałe środki stanowią wkład własny Powiatu Żuromińskiego oraz Partnera – Gminy i  Miasta Żuromin.

IMG 1098IMG 1105IMG 1107

Spotkanie z Wójtami, Burmistrzami, Przewodniczącymi Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 23 lutego 2017r. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie Starosty Żuromińskiego i Wicestarosty Żuromińskiego  z Wójtami, Burmistrzami, Przewodniczącymi Rad Miejskich i Rad Gmin z terenu powiatu żuromińskiego, członkami Zarządu Powiatu i Prezydium Rady Powiatu Żuromińskiego. W spotkaniu udział wzięli Pani Joanna Hajdas – Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie, Pan Witold Lemański – Komendant Powiatowy Policji w Żurominie i Pan Dariusz Stumski – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie. Tematem spotkania było sprawozdanie z realizacji zamierzeń inwestycyjnych za 2016 rok, przedstawienie planowanych zadań na rok 2017 z perspektywą do roku 2019 oraz wypracowanie płaszczyzn współpracy pomiędzy samorządem powiatowym a samorządami gminnymi.

IMG 1093IMG 1094IMG 1095IMG 1096

Rejonowe Mistrzostwa w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych 2017

Opublikowano .

W dniu 3 lutego 2017r. drużyna piłki siatkowej LO Żuromin pod wodzą opiekuna Pana Andrzeja Morawskiego, zajęła III miejsce w Zawodach Rejnowych w Piłce Siatkowej Chłopców Szkół Ponadgimnazjalnych, które odbyły się w Płońsku.

P2030871

Stoją od lewej:  Konrad Bieranowski, Dawid Błażejczyk, Adrian Waśniewski, Sebastian Chądzyński, Miłosz Truszczyński, Damian Kozankiewicz, opiekun Andrzej Morawski,
w przysiadzie od lewej: Adam Stachurski, Jakub Geszczyński, Emil Brdak, Daniel Błażejczyk, Patryk Kowalewski.
W pozycji leżącej: Artur Budka.

pdfPS_CH._SPG_Rejon_03.02.pdf