20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

Wyniki Półfinału XVI Konkursu Ortograficznego

Opublikowano .

W półfinale XVI Powiatowego Konkursu Ortograficznego o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego, który odbył się 6 kwietnia 2018 r., udział wzięło 51 uczniów szkół podstawowych, 35 uczniów gimnazjów oraz 25 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Do finału konkursu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Certyfikat jakości ISO 9001:2015 dla szpitala w Żurominie

Opublikowano .

SPZZOZ Żuromin otrzymał CERTYFIKAT jakości zgodny z normą ISO 9001:2015 w zakresie działalności usługi Pomocy Doraźnej.

Żuromiński szpital pozytywnie przeszedł niezależny audyt przeprowadzony przez firmę Euronis Certification Spółka z o.o. Przyznany Certyfikat zaświadcza, że Nasz Szpital stosuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001:2015.

Certyfikat jest ważny do 2021 roku, jednak corocznie realizacja działań poaudytowych i utrzymanie systemu zgodnego z normą będzie nadzorowane przez jednostkę  zewnętrzną. Należy również podkreślić, iż posiadanie certyfikatu potwierdza wdrożenie w Dziale Pomocy Doraźnej systemu zarządzania jakością, gwarantującego świadczenie usług medycznych w sposób profesjonalny i w pełni spełniający oczekiwania pacjentów.

iso20180405

Program "Szkolny Klub Sportowy 2018" w LO Żuromin

Opublikowano .

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie realizowany jest program pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy 2018”, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  W ramach programu, w szkole od dnia 01.02.2018 r. prowadzone są zajęcia sportowe  z gier zespołowych, w dwóch grupach ćwiczebnych (dwa razy w tygodniu po 60 min  dla każdej): dziewcząt  (op. Anetta Fodrowska) i chłopców (op. Andrzej Morawski). Zajęcia prowadzone będą do dnia 15.12.2018 r., z wyłączeniem okresu wakacyjnego, po 70 jednostek 60 minutowych dla każdej grupy.

LOGO SKS

Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku.

Opublikowano .

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej, powiatowych komisji lekarskich oraz ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego, w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 19 kwietnia 2018 r. przeprowadzona zostanie na terenie Powiatu Żuromińskiego kwalifikacja wojskowa.
Terminy posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej z podziałem na gminy powiatu przedstawiają się następująco:

 1. Kwalifikacja wojskowa kobiet: 05.04.2018 r.
 2. Gmina i Miasto Żuromin: 06.04 – 10.04.2018 r.
 3. Gmina Lubowidz: 11.04 – 12.04.2018 r.
 4. Gmina Kuczbork-Osada: 13.04 - 16.04.2018 r.
 5. Gmina Lutocin: 16.04.2018 r.
 6. Miasto i Gmina Bieżuń: 17.04 - 18.04.2018 r.
 7. Gmina Siemiątkowo: 18.04.2018 r.
 8. Dzień dodatkowy : 19.04.2018 r.

Wystawa Wielkanocna w Zielonej

Opublikowano .

W dniu 23 marca 2018r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej odbyła się Wystawa Wielkanocna organizowana przez Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy-Lokalna Grupa Działania w Ciechanowie, Starostę Żuromińskiego oraz Wójta Gminy Kuczbork-Osada. Patronat Honorowy nad wystawą objął Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, który ufundował również jedną z nagród dla laureatów jednego z konkursów w ramach wystawy. W programie wystawy znalazły się: prezentacja wyrobów rękodzieła, rzemiosła artystycznego oraz produktów lokalnych, wystąpienia zespołów ludowych oraz chóru, konkurs na najsmaczniejszą potrawę wielkanocną, konkurs na najładniejszą palmę oraz konkurs na najpiękniejszą pisankę.

IMG 6041

XXXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

W dniu 22 marca 2018r. o godz. 14.00 odbyła się XXXVI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie protokołu z wspólnego posiedzenia Komisji z 6 lutego 2018r.
 5. Przyjęcie protokołu Nr XXXV/2018 z obrad Sesji.
 6. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2017r.
 7. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie za rok 2017.
 8. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie za 2017r.
 9. Przyjęcie Informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Żurominie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2017.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Żurominie za rok 2017.
 11. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Domu Pomocy Społecznej w Bądzynie za 2017 rok.
 12. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2017.
 13. Przyjęcie Informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu żuromińskiego za rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żurominie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań do realizacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 w Powiecie Żuromińskim.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinasowanie jest przyznawane w 2018 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia umowy najmu boksów garażowych położonych w budynkach przy ulicy Olszewskiej w Żurominie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2018.
 20. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 21. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 22. Wolne wnioski i zapytania.  

IMG 5924 IMG 5925 IMG 5928 IMG 5932

III edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla szkół gimnazjalnych zakończona

Opublikowano .

22 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbyła się trzecia edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla szkół gimnazjalnych, przygotowanego przez nauczycieli języków obcych. W konkursie udział wzięło sześć czteroosobowych drużyn z gimnazjów powiatu żuromińskiego:

 1. Gimnazjum w Kuczborku – opiekun p. Magdalena Fisz
 2. Gimnazjum w Lubowidzu – opiekun p. Grażyna Zielińska
 3. Gimnazjum w Siemiątkowie – opiekun p. Izabela Chabowska-Rakowska
 4. Gimnazjum w Zielonej – opiekun p. Anna Filipska
 5. Gimnazjum w Zieluniu – opiekun p. Katarzyna Kowal
 6. Gimnazjum nr 1 w Żurominie – opiekun p. Małgorzata Banach

Konkurs obejmował trzy zadania z języka angielskiego i niemieckiego. Pierwsze zadnia polegało na przygotowaniu nagrania video, w którym uczniowie mieli za zadanie przedstawić scenkę teatralną w języku angielskim i/lub niemieckim, źródłem tematu scenki miały być postaci z bajek np. „Sleeping Beauty” czy „Hänsel und Gretel” (nagrania zostały przesłane i ocenione przed konkursem). Kolejna dwie konkurencje odbyły się w dniu konkursu językowego na sali gimnastycznej i polegały na: rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego z języka angielskiego oraz języka niemieckiego i odpowiedzi na pytania w ramach quizu kulturoznawczego na temat krajów anglo- i niemieckojęzycznych.

Zwycięzcą konkursu została drużyna z Gimnazjum z Siemiątkowa, drugie miejsce zajęła drużyna z Lubowidza, a trzecie miejsce gimnazjaliści z Zielonej. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Radę Rodziców LO w Bieżuniu oraz wydawnictwo językowe Pearson.

IMG 0092IMG 0096IMG 0102IMG 0107IMG 0112IMG 0116IMG 0124IMG 0125