AKTUALNOŚCI

Powiatowe Forum dla Zdrowia

Opublikowano .

1 grudnia w Liceum Ogólnokształcącym w Bieżuniu odbyło się Powiatowe Forum dla Zdrowia, którego organizatorem forum było LO w Bieżuniu pod patronatem Starostwa Powiatowego w Żurominie. Hasłem tegorocznego forum było „Zdrowo żyjemy, świat podbijemy".

IMG 4768

XXXI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

30 listopada 2017r.  odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXX/2017 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na II półrocze 2017r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania  finansowego Samodzielnego  Publicznego  Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Żurominie za  rok 2017 i 2018.
 7. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2016/2017.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Żurominie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Żurominie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Żurominie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust.1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Żurominie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi w Żurominie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie w Branżową Szkołę I stopnia w Żurominie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Żurominie wchodzącej w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie w Szkołę Policealną dla Dorosłych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żurominie, wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zielonej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej w Branżową Szkołę I stopnia w Zielonej wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 16. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 17. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 18. Wolne wnioski i zapytania.  

 IMG 4673IMG 4674IMG 4675IMG 4676

Dni dla zdrowia w żuromińskim szpitalu

Opublikowano .

Wszyscy wiemy, ale nie zawsze pamiętamy, że profilaktyka zmniejsza szanse zachorowania na wiele groźnych schorzeń. Przeciwdziała powstaniu choroby, ale i jej nadmiernemu rozwojowi do stadium, w którym może być już nieuleczalna. Wielu z nich można świadomie zapobiegać!
Niepalenie papierosów, zdrowe odżywianie, szczepienia – mogą nam w tym pomóc, ale równie ważne są regularne badania.

szpital plakat21

W dniach 21-24.11.2017r. mieszkańcy powiatu żuromińskiego mogli skorzystać z bezpłatnych badań w zakresie:

 • spirometria
 • EKG
 • pomiar glukozy
 • pomiar masy ciała i wzrostu
 • pomiar ciśnienia tętniczego
 • cytologia
 • mammografia

Prowadzone działania spotkały się z zainteresowaniem społeczeństwa naszego powiatu. 

Wyjazd do teatru w ramach projektu „Równe szanse” prowadzonego przez PCPR w Żurominie

Opublikowano .

W sobotę 25 listopada 2017 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowało wyjazd do teatru „Syrena” w Warszawie w ramach projektu „Równe szanse” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na przedstawienie „Dzieci z Bullerbyn”.

W imprezie tej brały udział dzieci przebywające w pieczy zastępczej i ich najbliżsi. Wszyscy zachwyceni byli doskonałą grą aktorską i efektami trzymającymi w napięciu. Przedstawienie przyczyniło się do wielu pozytywnych reakcji ze strony dzieci. Po spektaklu wszyscy uczestnicy udali się na obiad, a w godzinach popołudniowych powrócili do domu.

PCPR w Żurominie

1teatr2teatr

Wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Opublikowano .

W dniu 29 listopada w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze miała miejsce   uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Z powiatu żuromińskiego stypendia otrzymali:

 • Klaudia Wieczorek - ZSP Żuromin
 • Kamil Paluszewski - LO Żuromin
 • Karolina Łukasiak - ZSP Zielona
 • Natalia Kluczewska - LO Bieżuń

W uroczystości oprócz stypendystów wzięli udział rodzice, nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. Nagrodzonym uczniom i ich rodzicom składamy gratulacje.

IMG 4619IMG 4630

III Bieg o Puchar Wójta Gminy Siemiątkowo

Opublikowano .

III Bieg o Puchar Wójta Gminy Siemiątkowo został przeprowadzony w dniu 25 listopada 2017 roku na dystansie 10 km. Organizatorem biegu był klub sportowy Płock biega no age limit oraz Wójt Gminy Siemiątkowo. W biegu udział wzięło 248 osób z województwa mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego, którzy reprezentowali m.in. takie miejscowości jak: Ciechanów, Warszawa, Płock, Płońsk, Mława, Sierpc, Brodnica, Żuromin, Bieżuń, Maków Mazowiecki, Łowicz, Kutno, Olsztyn, Lidzbark Welski, Działdowo, Ostróda, Rypin, Gostynin. W biegu również brało udział czterech zawodników z Ukrainy.

IMG 4327

Gala wręczenia nagród i wyróżnień Laureatom XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji im. Stefana Gołębiowskiego

Opublikowano .

Z okazji 117. rocznicy urodzin bieżuńskiego Poety, tłumacza Horacego, Stefana Gołębiowskiego odbyła się Gala wręczenia nagród i wyróżnień laureatom XXII edycji Wojewódzkiego Konkursu Poezji Jego Imienia. 24 listopada 2017 r. do Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu oddział Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przybyli: laureaci Konkursu wraz z opiekunami i bliskimi, starosta żuromiński Jerzy Rzymowski, burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Andrzej Szymański oraz wiele zaproszonych gości i zainteresowanych poezją mieszkańców Bieżunia i okolic.

IMG 4300