Logotypy__CPPC_3


 

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Kampania „Już jesteś?”

Opublikowano .

Celem kampanii „Już jesteś?” jest zwiększenie świadomości oraz wzmocnienie społecznego dyskursu na temat wsparcia i rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Więcej informacji: www.juzjestem.info

Uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom.

Opublikowano .

IMG 2039

 

W dniu 31 października 2023r. w Starostwie Powiatowym w Żurominie odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów uzdolnionym uczniom szkół prowadzonych przez powiat żuromiński. Nagrody wręczył Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski. 

W uroczystym wręczeniu nagród uczestniczyli również rodzice uczniów, którzy otrzymali stypendium oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych. Stypendia dla uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży za rok szkolny 2022/2023 otrzymali:

  1. 1. Julia Jaskulska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  2. 2. Dawid Drygas - uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
  3. 3. Magdalena Bukowska – uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  4. 4. Karolina Bukowska - uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu
  5. 5. Julia Szynkiewicz – uczennica Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  6. 6. Weronika Olewnik – uczennica Technikum w Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
  7. 7. Julia Jasińska – uczennica Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
  8. 8. Bartosz Kowalski – uczeń Technikum w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie
  9. 9. Lena Żołnowska – uczennica Branżowej Szkoły I Stopnia w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych im. Jana Pawła II w Żurominie

 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym

 

IMG 2007IMG 2012IMG 2015IMG 2017IMG 2021IMG 2022IMG 2027IMG 2036IMG 2042IMG 2043

Przebudowa drogi na odcinku Sinogóra – Syberia zakończona

Opublikowano .

Zakończyły się prace związane z realizacją III Etapu zadania, dotyczącego przebudowy drogi powiatowej na odcinku Sinogóra – Syberia. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX’’ Sp. z o.o. z Żuromina.

Roboty przewidziane na 2023r. realizowane były pomiędzy miejscowościami Sinogóra i Syberia oraz za m. Syberia na łącznej długości ok. 2 km. Zakres robót - poszerzenie jezdni i wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, odwodnienie pasa drogowego poprzez odnowę rowów oraz uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego jezdni. Wartość robót i nadzoru w 2023r. wynosi ok. 1,32 mln zł, a dofinansowanie – ok. 0,79 mln zł.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 4613W od drogi nr 541 - Brudnice - Sinogóra - Kipichy na odcinku Sinogóra - Syberia” oraz zawartą umową niniejsza inwestycja realizowana była w 3 Etapach, w roku 2021 wykonano prace w m. Sinogóra a w 2022r. w m. Syberia. Cały zakres planowanych robót, zgodnie z wykazem efektów rzeczowych zakładał wykonanie przebudowy drogi poprzez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinku o łącznej długości 4903,05 mb, z poszerzeniem jezdni do 6,0 m oraz poszerzeniami w obrębie łuków i skrzyżowań.

Ruch pieszych odbywać się będzie nowo wybudowanymi chodnikami w m. Sinogóra i Syberia a w obszarze niezabudowanym poboczem gruntowym po obu stronach drogi.

W zakresie odwodnienia drogi w obszarze pól, łąk i lasów wykonano rowy przydrożne a w obszarze zabudowanym wykonano wpusty, przykanaliki i studnie chłonne z drenem rozsączającym, ścieki przychodnikowe i podchodnikowe. W ciągu przebudowanego odcinka wykonano przebudowę 4 skrzyżowań z innymi drogami, a na całej długości drogi wprowadzono nowe oznakowanie pionowe i poziome na podstawie zatwierdzonej stałej organizacji ruchu.

Całkowita wartość powyższej inwestycji zrealizowanej z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wraz z nadzorem inwestorskim z uwzględnieniem Etapów I, II oraz III, wykonanych w latach 2021-2022-2023 wynosi ponad 4,9 mln zł (4 928 391,14 zł), z czego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ok. 2,9 mln zł (2 951 041,70 zł) – ok. 60% kosztów kwalifikowalnych, pozostałe środki, tj. ok. 2 mln zł (1 977 349,44 zł) stanowią wkład własny powiatu żuromińskiego (ok. 40% kosztów kwalifikowalnych oraz całość kosztów niekwalifikowalnych).

 

Sinogora Syberia 2023 1Sinogora Syberia 2023 2Sinogora Syberia 2023 3Sinogora Syberia 2023 4Sinogora Syberia 2023 5

 

Tablica Sinogora Syberia na stronie zmieniona2

Zmiana godzin pracy aptek

Opublikowano .

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, iż

 

Apteka Adam Justyn Cichoń, Plac Piłsudskiego 23, 09-300 Żuromin pracuje:

Niedziele w godz. 10:00 - 18:00

Dni świąteczne - nieczynna

 

APTEKA "Przy Szpitalu" ARENT I.P., ul. Szpitalna 65/1 09-300 Żuromin pracuje:

Niedziele i święta w godz. 9:00-21:00

Uchwała Nr XLV/338/23 Rady Powiatu Żuromińskiego z dnia 18 października 2023r. w sprawie Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

Opublikowano .