Ubieramy choinkę dla potrzebujących

Organizatorami Akcji jest Stowarzyszenie "Start!" we współpracy z Młodzieżową Radą Powiatu

pod Patronatem Powiatu Żuromińskiego. 

Beneficjentami są Osoby w potrzebie będące mieszkańcami Powiatu Żuromińskiego

  

pdfRegulamin Akcji.pdf 639.34 KB

  

choinka pusta

budowa krytej plywalni plan basenu3

Basen Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.
Żuromin 2022 grudzień3

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Zmiana organizacji ruchu na odcinku drogi powiatowej Chojnowo - Kuczbork

Opublikowano .

Zarząd Powiatu w Żurominie informuje, iż w związku z realizacją zadania pn. Rozbiórka przepustu i budowa mostu wraz z rozbudową drogi dojazdowej Nr 4602W Przełęk – Niechłonin – Kuczbork, na okres prac, związanych z budową mostu oraz rozbudową drogi, od dnia 29.09.2022r. zostanie wprowadzona nowa, czasowa organizacja ruchu w obrębie prowadzonych robót na odcinku Chojnowo - Kuczbork.

Zakres prac w 2022r. polegać będzie na całkowitym rozebraniu istniejącego przepustu w okolicach m. Chojnowo i budowie w jego miejscu obiektu mostowego. W związku z powyższym na czas robót przedmiotowy odcinek drogi powiatowej Chojnowo - Kuczbork zostaje zamknięty, a dla ruchu pojazdów wyznaczone zostały objazdy drogą wojewódzką i okolicznymi drogami powiatowymi (m. in. odcinek drogi wojewódzkiej Nr 563 Zielona – Kuczbork, odcinki dróg powiatowych Zielona – Gościszka, Gościszka – Chojnowo – i dalej w kierunku Sarnowa i Nowej Wsi). Zakończenie robót dla niniejszego zadania zostało przewidziane w umowie z Wykonawcą robót jako 5 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. do 18.12.2022r. Po zakończeniu i odebraniu robót, wybudowany most oraz droga ponownie zostaną otwarte dla ruchu pojazdów i pieszych.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezpieczeństwa w zakresie poruszania się po drogach publicznych w obrębie prowadzonych prac oraz o korzystanie z wyznaczonych tras, jako objazdu zamkniętego odcinka drogi.

mapa objazdu Chojnowo Kuczbork

Realizacja projektu dla szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Opublikowano .

Powiat Żuromiński w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Bieżuniu otrzymają pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Plakat poziom A3 ze spadami 3 mm

Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2023 rok

Opublikowano .

Podpisanie umowy na przebudowę drogi powiatowej Raciąż - Radzanów - Liberadz wraz z mostem

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego w dniu 27 września 2022r. podpisał umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3014W Raciąż – Radzanów – Liberadz wraz z mostem w km 6+464,00 – odcinek od km 10+438,00 do km 11+038,00z firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych ,, PRDI” S.A. Mława, 06-500 Mława, ul. Stefana Roweckiego ,,GROTA”8, w której zaoferowano cenę brutto za całość zamówienia w wysokości 1.206.630,59 zł ( słownie: jeden milion dwieście sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych 59/100). Umowa będzie wykonywana przez Wykonawcę w terminie 2 miesięcy. Niniejsze zadanie stanowi uzupełnienie realizowanej w latach 2020-2022 inwestycji, dotyczącej przebudowy tej drogi na odcinku od Gradzanowa Kościelnego w kierunku Radzanowa.

Cała inwestycja w 60% dofinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Łączna wartość inwestycji z lat 2020-2022 wynosi ok. 3,5 mln zł, wysokość dofinansowania – 2 114 042 zł.

IMG 8428 1 

"Konkurs AgroLiga 2022/23 - etap wojewódzki III Edycja"

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie ma zaszczyt poinformować, że Przedsiębiorstwo ROL-MAR Marcin Wólf z siedzibą w Lutocinie otrzymał tytuł Wicemistrza AgroLigi 2022 – w kategorii Firma.
W dniu 23.09.2022 roku w Chlewiskach w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” odbyło się uroczyste podsumowanie "Konkursu AgroLiga 2022/23 - etap wojewódzki III Edycja" organizowanego przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W ramach konkursu nagradzani są wyróżniający się rolnicy oraz najlepsi przedsiębiorcy działający w branży rolno-spożywczej na terenie województwa mazowieckiego, w dwóch kategoriach – rolnik i firma. W kategorii firma tytuł Wicemistrza otrzymała firma ROL-MAR Marcin Wólf, nagrodę w imieniu Starosty Żuromińskiego wręczyły Pani Katarzyna Jędrzejewska i Pani Magdalena Kłobukowska - Węgrzyn.

308215870 6359797664036985 4974068977496502327 n308341008 6359797190703699 6527936829090639621 n308607904 6359788150704603 1883601359932532810 n

WARSZTATY EDUKACYJNE

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie w  dniu 19.09.2022r.  zorganizowało warsztaty edukacyjne dla młodych rodziców, kobiet w ciąży i ich mężów/partnerów dotyczące poszerzania wiedzy na temat rozwoju dziecka od chwili poczęcia do 6 roku życia. Zajęcia były realizowane w ramach projektu „Rodzicielstwo – myślę, czuję, potrzebuję” przez Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie.  W warsztatach brały udział między innymi rodziny zastępcze z terenu powiatu żuromińskiego.

Danuta Przybył
Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie