Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje, iż w dniu

9 czerwca 2023 (piątek) urząd będzie czynny

do godziny 14:00.

Kasa urzędu będzie czynna do godziny 13:30.

budowa krytej plywalni plan basenu

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły

Opublikowano .

thumb IMG 9668

 

Zarząd Powiatu na posiedzenie w dniu 20 lutego 2023r. powierzył stanowisko dyrektora szkoły kandydatowi wyłonionemu w drodze przeprowadzonego postepowania konkursowego. Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej powierzono Panu Czarkowi Ossowskiemu na okres od 1 marca 2023r. do 31 sierpnia 2027r.

Komunikat o możliwym naruszeniu ochrony danych osobowych

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie mając na względnie wymogi zawarte w art. 34 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje o naruszeniu ochrony danych osobowych, w związku z identyfikacją zdarzenia, polegającego na ataku złośliwego oprogramowania szyfrującego pliki, znajdujące się w infrastrukturze Węzła Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W jego ramach funkcjonuje system informatyczny EZD (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) wykorzystywany przez Starostwo Powiatowe.

Powiatowa Strefa Młodych

Opublikowano .

Strefa młodych 2 2

 

Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw w partnerstwie z Powiatem Żuromińskim i Młodzieżową Radą Powiatu Żuromińskiego pozyskało środki z Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2022 – 2023 na realizację dwóch priorytetów  w ramach Powiatowej Strefy Młodych:

1. Organizacje młodzieżowe w życiu publicznym  
Realizacja zadania ma na celu zwiększenie obecności organizacji młodzieżowych w życiu publicznym w działaniach dotyczących m.in. edukacji obywatelskiej, solidarności międzypokoleniowej, a także analizy sytuacji młodzieży.

2. Wzmocnienie kompetencji organizacji młodzieżowych  

Celem jest przyczynienie się do budowy i wzmocnienia potencjału organizacji młodzieżowych poprzez poprawę ich zarządzania, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji.

Konkurs „Inwestycja z perspektywą”

Opublikowano .

W związku z konkursem „Inwestycja z perspektywą” 2023 na stronie Serwisu Samorządowego PAP (https://samorzad.pap.pl/) opublikowano i zakwalifikowano do konkursu opisy inwestycji samorządowych dofinansowanych z Funduszy Europejskich, w tym projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” którego SPZZOZ w Żurominie jest Partnerem.

Informacja ZUS - 500+ nowy okres świadczeniowy

Opublikowano .

Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r., trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego

Opublikowano .

Nie masz szybkiego internetu? Zgłoś zapotrzebowanie na internet.gov.pl


System informacyjny, zawierający dane o dostępie do usług stacjonarnego internetu szerokopasmowego, jest sukcesywnie aktualizowany. Od 1 grudnia 2022 r. zgłoszono możliwość świadczenia usługi dostępu do internetu w ponad 6,7 miliona punktów adresowych w Polsce, natomiast od 1 stycznia br. przyjęto prawie 2800 zgłoszeń obywateli o zapotrzebowaniu na internet. Każdy z nas może sprawdzić, czy dany punkt adresowy jest w zasięgu internetu szerokopasmowego i zweryfikować poprawność przedstawionych w systemie danych.