Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

VI Konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców

Opublikowano .

0100

 

14 marca 2024r. odbyła się Konferencja Powiat Żuromiński Bliżej Mieszkańców w Restauracji Atmosfera w Żurominie skierowana do sołtysów z Powiatu Żuromińskiego, organizowana przez Starostwo Powiatowe w Żurominie. Patronat nad konferencją objął Wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Patronat medialny nad konferencją objęli Kurier Żuromiński, Tygodnik Ciechanowski oraz Radio 7. W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób w tym Wójtowie, Burmistrzowie, Przewodniczący Rad Gmin i Miast z poszczególnych Gmin Powiatu Żurominskiego oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu.

Uchwała w sprawie konsultacji zmiany Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.

Opublikowano .

 Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2024 roku.
Konsultacje odbędą się w dniu 21 marca 2024 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie o godz. 15.30.
Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 07 marca 2024 roku do dnia 21 marca 2024 roku. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.


Marta Miłoszewska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

pdfUchwała Nr 1309/2024 Zarządu Powiatu Żuromińskiego z dnia 23 lutego 2024r..pdf766.32 KB

Ruszyła kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

IMG 20240305 WA0003 IMG 20240305 WA0004

W dniu 5 marca 2024 r. rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa dla Powiatu Żuromińskiego i potrwa do 14 marca 2024 r.
Starosta Żuromiński Pan Jerzy Rzymowski oraz Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Ciechanowie Pan ppł. Artur Łęcki wzięli udział w rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej w naszym Powiecie.
Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegającym obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, oraz tych, które zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok życia.
Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej jest Hala Sportowa Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie ul. Wyzwolenia 61