20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

VI Powiatowy Konkurs Poetycki im. Władysława Orkana

Opublikowano .

W dniu 7 marca 2019 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu odbył się finał 6 edycji Powiatowego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Orkana.

Konkurs skierowany był do poetów-amatorów w 3 kategoriach wiekowych z terenu powiatu żuromińskiego. Celem konkursu było: rozbudzanie zainteresowań poezją, popularyzacja właśnie tej formy zainteresowań, promocja młodych talentów, promocja naszej szkoły, biblioteki szkolnej jak również integracja kilku środowisk szkolnych z terenu powiatu żuromińskiego. Patronat nad konkursem oraz nagrody ufundował Starosta Powiatu Żuromińskiego pan Jerzy Rzymowski i Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń pan Andrzej Szymański. Wyróżnienia ufundowała Rada Rodziców Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu. Konkurs spełnił bardzo ważną funkcję kulturalną mimo tego, iż „poezja nie ma łatwego życia we współczesnym świecie (Internetu, ebooków, blogów, portali społecznościowych” jak podkreślił w swoim przemówieniu pan Jerzy Rzymowski, obecny na finale. Złożył również serdecznie gratulacje tegorocznym laureatom, życząc dalszych sukcesów. Galę konkursową umiliła młodzież swoją inscenizacją, prowadzeniem, przybliżając nam postać, sylwetkę, życie i twórczość Władysława Orkana, patrona szkoły i konkursu. Młodzi pasjonaci poezji, których oceniała kapituła komisji w składzie: przewodnicząca pani Małgorzata Kraśniewska - Dyrektor Biblioteki Publicznej i Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bieżuniu, członkini komisji - pani Barbara Rogowska, nauczyciel jęz. polskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu, sekretarz- pani Sylwia Piekarska - nauczyciel-bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, filia w Żurominie i nauczyciel wspomagający w Liceum w Bieżuniu, dla której zarówno Dyrektor szkoły pan Krzysztof Grzegorz Jabłoński jak i organizator konkursu pani Katarzyna Janulewska-Śliwczyńska – nauczyciel- bibliotekarz Liceum są pełni uznania, składają serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz oceny prac konkursowych i swoją obecność, życzliwość.
Galeria zdjęć w załączonym linku:
http://www.lobiezun.szkolnastrona.pl/

ZSS w Żurominie

Opublikowano .

W dniu 06.03.2019r. uczniowie kl. III- II SSPdP doskonalili umiejętności zespołowego projektowania i urządzania pomieszczeń mieszkalnych. W tym celu odwiedzili Żuromińskie Centrum Handlowe. W sklepie M2 Twoje Wnętrze mogli obejrzeć propozycje nowoczesnego urządzania wnętrz. 
Dziękujemy za drobne upominki- długopisy i breloczki z latarkami.

Galeria zdjęć w linku zamieszczonym poniżej:
https://www.facebook.com/zss.zuromin/photos/pcb.2326705630722564/2326704710722656/?type=3&theater

Nowe miejsca dla przewlekle chorych w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym

Opublikowano .

Dzięki prowadzonym przez SPZZOZ w Żurominie działaniom negocjacyjnym z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, liczba miejsc dla osób przewlekle chorych wzrosła o 15.

Od 01.02.2019 r. Zakład Opiekuńczo Leczniczy dysponuje 60 łóżkami.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest stacjonarnym oddziałem zapewniającym całodobową opiekę osobom niewymagającym hospitalizacji, a których stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie pozwala na przebywanie w swoim środowisku domowym. Są to osoby z dużymi deficytami w samoopiece i samopielęgnacji, które nie kwalifikują się do leczenia szpitalnego, ale wymagają stacjonarnych świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji prowadzonych pod nadzorem lekarza.

Oddział przystosowany jest w pełni do potrzeb osób starszych. W Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym w Żurominie realizowane są świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne, terapia zajęciowa, opieka lekarska, farmakologiczna, rehabilitacyjna, psychologiczna i logopedyczna. Podopieczni Zakładu mają zapewnione konsultacje u lekarzy specjalistów, badania diagnostyczne oraz wsparcie duszpasterza.

Zakontraktowanie z NFZ dodatkowych miejsc dla przewlekle chorych to nowe możliwości dla pacjentów i ich rodzin, jak również nowe miejsca pracy dla 12 osób (m. inn. pielęgniarki, salowe, fizjoterapeuta, psycholog).

Należy dodać, że w skutek zwiększenia kontraktu na powyższy zakres (dodatkowo 15 łóżek) przychody szpitala wzrosną o blisko 800 000,00 zł.

zol 22.jpgzol 11.jpg

Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie

Opublikowano .

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie realizowana
jest III edycja programu pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy  2019”,
finansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  W  ramach programu,
w szkole od dnia 01.02.2019 r. prowadzone są zajęcia sportowe  z gier
zespołowych, w dwóch grupach ćwiczebnych (dwa razy w tygodniu po 60 min  dla
każdej): dziewcząt  (op. Anetta Fodrowska) i chłopców (op. Andrzej
Morawski). Zajęcia prowadzone będą do dnia 15.12.2019 r., z wyłączeniem
okresu wakacyjnego, po 70 jednostek 60 minutowych dla każdej grupy.
LOGO SKS.jpg

Powiatowy Mistrz Ortografii - Regulamin

Opublikowano .

Starostwo Powiatowe w Żurominie informuje o organizowanym XVII Konkursie Ortograficznym o Złote Pióro Starosty Żuromińskiego pod hasłem „Powiatowy Mistrz Ortografii” – dla uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI, szkół podstawowych klasy VII-VIII i gimnazjów klasy III oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Wszelkich informacji udziela Wydział Zdrowia i Edukacji Starostwa Powiatowego w Żurominie Plac Józefa Piłsudskiego 4, tel. 657 47 00, 657 35 25 wew. 27.

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursie.

docxRegulamin.docx19.13 KB

docxProtokół_Szkoły_Podstawowe_kl._IV-VI.docx14.86 KB

docxProtokół_SP_kl._VII-VIII_Gimnazja_kl.III.docx15 KB

docxProtokół_Szkoły_Ponadgimnazjalne.docx14.94 KB