DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Uchwała Nr 827/2022 w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i

Opublikowano .

Raport o stanie powiatu za 2021 rok.

Opublikowano .

Raport został opracowany na podstawie art. 30a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (Dz.U. z 2022r., poz. 528 z późn. zm ). 
Mieszkańcy powiatu mają możliwość udziału w debacie nad raportem. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do Przewodniczącego Rady Powiatu pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 150 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została Sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
Sesja na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 27 maja 2022r. ( PIĄTEK ) o godz. 13.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie (sala konferencyjna im. Teresy Budzich Sumirskiej - II piętro)

Raport oraz formularz zgłoszenia udziału w debacie można znaleźć pod adresem:
https://bip.zuromin-powiat.pl/a,18453,raport-o-stanie-powiatu-zurominskiego-za-2021-r.html

 

I Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu

Opublikowano .

17 maja 2022r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie – sala konferencyjna im. Teresy Budzich – Sumirskiej - II piętro - odbyła się I Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu. W wyniku przeprowadzonych wyborów w poszczególnych czterech okręgach wyborczych Radnymi Młodzieżowej Rady Powiatu zostały poniższe osoby:

 1. Binkowski Tomasz
 2. Brdak Jakub
 3. Gwizdon Szymon
 4. Karczewski Dominik
 5. Kowalska Klaudia
 6. Krzesińska Julia
 7. Kubczak Oliwia
 8. Lejman Dominik
 9. Marzec Michał
 10. Meller Łukasz
 11. Szymański Adam
 12. Truszkowski Miłosz
 13. Ulanowski Marcin
 14. Zawadzki Miłosz
 15. Żulewski Jakub
W Sesji brali udział Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański, Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski, Wicestarosta Żuromiński Ireneusz Rejmus, Radni Młodzieżowej Rady, Dyrektor Zespołu Szkół w Zielonej Czarek Ossowski, Edyta Gołębiewska nauczyciel z LO w Żurominie, Renata Sadowska nauczyciel z LO Bieżuń, Agnieszka Makuszewska z „Kuriera Żuromińskiego” oraz Piotr Wlizło - Stowarzyszenie Wagon Inicjatyw. Na I Sesji zostały przeprowadzone wybory tajne na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Młodzieżowej Rady.

W wyniku wyborów Przewodniczącym Młodzieżowej Rady został Adam Szymański, Wiceprzewodniczącym Młodzieżowej Rady Miłosz Truszkowski i Sekretarzem Młodzieżowej Rady Michał Marzec.

W najbliższym czasie kolejna Sesja Młodzieżowej Rady, która zwróci uwagę władz samorządowych na potrzeby młodych mieszkańców z terenu Powiatu Żuromińskiego.

IMG 6633IMG 6634IMG 6636IMG 6639IMG 6641IMG 6644IMG 6647IMG 6648IMG 6651IMG 6652IMG 6655IMG 6656IMG 6658IMG 6661IMG 6662IMG 6664IMG 6667IMG 6669IMG 6671IMG 6673IMG 6675IMG 6680IMG 6683IMG 6685

Uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII

Opublikowano .

Zakończył się XVIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII. Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, półfinale i finale powiatowym.
Do półfinału przystąpili uczniowie z 13 szkół podstawowych z klas IV-VI, 13 szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz 4 szkół ponadpodstawowych. Ogółem w półfinale udział wzięło 78 uczniów, tj.: 32 uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, 34 uczniów klas VII -VIII oraz 12 uczniów szkół ponadpodstawowych.
Konkurs przeprowadziła Komisja konkursowa w składzie: Ewa Zalewska, Katarzyna Machulska, Sylwia Lewandowska, Henryk Wrzosek.
Treść dyktand przygotowała Pani Ewa Zalewska, nauczyciel języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie.
11 kwietnia przeprowadzony został półfinał, natomiast 21 kwietnia finał konkursu, w wyniku którego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2022 r. we wszystkich trzech kategoriach, a także II i III miejsca.

W kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI
I miejsce oraz tytuł powiatowego mistrza ortografii zdobyła Blanka Lubaczewska uczennica Samorządowej Szkoły Podstawowej w Sławęcinie
II miejsce zdobyła Sara Woźnowska uczennica Zespołu Szkół w Lubowidzu
III miejsce zdobył Maks Stańczak uczeń Zespołu Szkół w Lubowidzu

W kategorii szkół podstawowych kl. VII-VIII
I miejsce oraz tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii zdobyła Łucja Lorkowska uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie
II miejsce zdobyła Maria Sadowska uczennica Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żurominie
III miejsce zdobyła Anna Borowska uczennica Zespołu Szkół w Lutocinie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
I miejsce oraz tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii zdobyła Klaudia Szczypińska uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie
II miejsce zdobyła Zuzanna Stradomska uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie
III miejsce zdobyła Agnieszka Perzyna uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

12 maja br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom Konkursu oraz podziękowań dla nauczycieli przygotowujących uczniów do dyktanda. Szczególne podziękowania skierowane zostały również do komisji konkursowej, która rzetelnie sprawdziła 99 dyktand.
Wręczenia nagród dokonał Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanną Jucewicz – Morawską.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie: Hubert Spychała, Alicja Dramińska, Maja Lubaczewska oraz Magdalena Budka.

IMG 6553IMG 6561IMG 6562IMG 6565IMG 6568IMG 6569IMG 6571IMG 6572IMG 6574IMG 6575IMG 6576IMG 6577IMG 6579IMG 6581IMG 6583IMG 6584IMG 6586IMG 6587IMG 6589IMG 6590IMG 6596IMG 6597