AKTUALNOŚCI

XXX Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Sesja odbyła się w dniu 30 PAŹDZIERNIKA 2017r. (PONIEDZIAŁEK) o godz. 14.30 w siedzibie Starostwa  Powiatowego w Żurominie ( sala konferencyjna II piętro):

Z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Interpelacje radnych.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XXIX/2017 z obrad Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2018 roku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Żuromińskiego na lata 2009 – 2016 za lata 2015 – 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2017.
 9. Informacja Przewodniczącego Zarządu z bieżącej działalności.
 10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski i zapytania.

IMG 4129IMG 4130IMG 4131IMG 4132

e-Składka – proste płatności do ZUS

Opublikowano .

eskladka

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się zasady rozliczeń z ZUS. Przedsiębiorcy do końca roku dostaną jeden indywidualny numer rachunku składkowego. Nie będą już aktywne dotychczasowe numery rachunków, na które przedsiębiorcy opłacali składki. Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka oraz telefonicznie 22 560 16 00.

pdfBroszura_e-Składka_8.09.2017.pdf760.87 KB

pdfE_SKŁADKA_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_30.08.2017.pdf350.02 KB

Dzień Czytelnika w ZSP w Żurominie

Opublikowano .

Książka nas łączy

W miesiącu październiku odbyło się w naszej szkole szereg działań związanych z rozwijaniem i promowaniem czytelnictwa wśród młodzieży. Działania te związane były z Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych. Cała akcja odbyła się w dniach 10.10.2017r. – 25.10.2017r. W ramach akcji uczniowie wzięli udział w konkursach bibliotecznych i czytelniczych: „To i owo o zachowaniu”, „Stephen King – mistrz horroru”. Młodzież przygotowała też prezentacje multimedialne na temat: Upowszechnianie czytelnictwa i rozwijanie kompetencji czytelniczych, Nowości biblioteczne zakupione ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, które cała społeczność szkolna mogła obejrzeć na dolnym korytarzu. Ważnym działaniem w ramach rozwijania kompetencji czytelniczych były wyjścia uczniów klas pierwszych technikum do bibliotek lokalnych (pedagogicznej i powiatowo – miejskiej), zapoznanie z funkcjonowaniem bibliotek, ich zbiorami, zasadami korzystania i działalnością kulturalną. 

DSC 0714 KopiowanieDSC 0733 KopiowanieDSC 0736 KopiowanieDSC 0738 KopiowanieDSC 0749 KopiowanieDSC 0752 KopiowanieDSC 0765 KopiowanieDSC 0775 KopiowanieDSC 0788 KopiowanieDSC 0810 Kopiowanie

Etap szkolny XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Opublikowano .

27 października (piątek) w ZSP w Zielonej odbył się etap szkolny XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczniowie, którzy zgłosili się do udziału w olimpiadzie, zmagali się z pytaniami testowymi. Bloki tematyczne XLII edycji OWiUR w ZSP w Zielonej to: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, agrobiznes i weterynaria. Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska. Patronem medialnym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

22814165 1302033953275898 8207979888264716596 n22814193 1302034059942554 7228843093921497918 n22814294 1302033809942579 7136586079895805001 n22815108 1302033779942582 5296912894358461020 n22815480 1302034189942541 6006898726204952195 n22815616 1302034029942557 895700809426888460 n22852060 1302034239942536 3472254047600024668 n22886096 1302033979942562 4662167584499962306 n22894027 1302034096609217 6888462450447296531 n23031136 1302034149942545 331311967538096955 n

Posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie - październik

Opublikowano .

30 października 2017 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Porządek obrad obejmował:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku SPZZOZ w Żurominie
 2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie na II półrocze 2017 r.
 3. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny sprzętu medycznego przez SPZZOZ w Żurominie
 4. Analizę wykonania planu finansowego SPZZOZ w Żurominie w I półroczu 2017 r.
 5. Omówienie zagadnień związanych z system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej tzw. siecią szpitali
 6. Realizacja inwestycji w SPZZOZ w Żurominie

fot. ao tyg.ciechanowski 1fot. ao tyg.ciechanowski 2fot. ao tyg.ciechanowski 3fot. ao tyg.ciechanowski 4

Konsultacje projektu zmiany programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku

Opublikowano .

Zaproszenie do konsultacji zmiany Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2017 roku. Przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby reprezentujące podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W dniu 6 listopada 2017r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Żurominie odbędą się konsultacje zmiany Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obowiązującego w 2017 roku. Konsultacje prowadzone są również w formie internetowego forum dyskusyjnego pod adresem strony www.konsultacje.zuromin-powiat.pl w terminie od dnia 25.10.2017r. do dnia 7 listopada 2017r. Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach.

Joanna Jucewicz-Morawska
Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi 

pdfProjekt zmiany współpracy na rok 2017958.96 KB

Nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Opublikowano .

Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Żuromiński. Nagrody w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej, działalność edukacyjną mającą wpływ na wszechstronny rozwój społeczności uczniowskiej, działalność opiekuńczą i pozaszkolną oraz głębokie oddanie się wykonywanej przez siebie pracy otrzymały następujące osoby:

 1. Katarzyna Kłodnicka – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie
 2. Marzena Maria Twarogowska – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w  Bieżuniu
 3. Bonifacy Bogucki – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Batalionów Chłopskich w Zielonej
 4. Beata Gronkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 5. Katarzyna Machulska – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła w Żurominie
 6. Grzegorz Wronkowski – nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie
 7. Tomasz Kuberski – nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żurominie
 8. Małgorzata Wiśniewska – nauczyciel logopeda Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Żurominie

20171016 193728DSC 0038DSC 0339