W dniu 25.04.2017 r. (wtorek) w godz. 7.45- 9.00 nastąpi przerwa w dostawie prądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie przy ul. Olszewskiej 9/11, spowodowana pracami technicznymi firmy ENERGA. Wydział Komunikacji i Transportu będzie przyjmował klientów od godz. 9.00. Za utrudnienia przepraszamy..

AKTUALNOŚCI

Informacja o ofercie realizacji zadania publicznego złożonego w trybie tzw. małego grantu i możliwości składania uwag do oferty pn. "Poznajemy kulturę sąsiadów - Bydgoszcz"

Opublikowano .

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszczam poniżej ofertę:

Rodzaj zadania publicznego (art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Poznajemy kulturę sąsiadów – Bydgoszcz

Nazwa oferenta: Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Żurominie

Termin realizacji zadania: 7.04.2017  - 25.06.2017

Każdy w terminie 7 dni tj. od dnia 28 marca 2017r. do dnia 3 kwietnia 2017r. może zgłosić swoje uwagi dotyczące oferty (należy wpisać rodzaj uwagi i uzasadnienie do uwagi). Uwagi należy składać w formie pisemnej do sekretariatu Starostwa Powiatowego w Żurominie lub pod adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Joanna Jucewicz-Morawska

pdfoferta.pdf

Akcja "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny" w Siemiątkowie

Opublikowano .

21 marca Starosta Żuromiński uczestniczył w akcji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, która odbyła się na hali w Siemiątkowie. W tym wydarzeniu udział wzięło około 140 osób. Współorganizatorami wydarzenia byli WORD Ciechanów, Komenda Powiatowa Policji w Żurominie, Komenda PSP w Żurominie oraz Wójt Gminy Siemiątkowo oraz Zespół Szkół w Siemiątkowie.

Szpital w Żurominie opracowuje koncepcję dotyczącą utworzenia lądowiska całodobowego dla śmigłowców

Opublikowano .

Szpital w Żurominie podpisał umowę o wartości 23 370,00 zł. na opracowanie "Koncepcji oraz programu funkcjonalno-użytkowego na realizację zadania pn. Utworzenie lądowiska całodobowego w SPZZOZ w Żurominie".

Najkorzystniejszą ofertę na wykonanie usługi złożyła firma AP-TECH Płock. Inwestycja pozwoli ustalić optymalną lokalizację lądowiska dla śmigłowców LPR. Opracowane dokumenty mają za zadanie wskazać możliwe ( z punktu widzenia możliwości wykonywania operacji lotniczych przez LPR) lokalizacje lądowiska a także szacunkowy koszt ich zaprojektowania, wybudowania, utrzymania.

Posiadanie lądowiska dla śmigłowców ratunkowych pozwoliłoby nam spełniać wszystkie wymogi obecnie stawiane systemowi ratownictwa medycznego oraz zapewnić mieszkańcom w pełni kompleksową i natychmiastową opiekę w stanach zagrożenia życia. 

Podpisanie umowy na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej przy przebudowie drogi powiatowej Olszewo - Dębsk - Nadratowo - Ługi

Opublikowano .

W dniu 22 marca 2017 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży drogowej i sanitarnej dla  zadania pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 4630W Olszewo – Dębsk – Nadratowo – Ługi” na odcinku od km 2+216,00 do km 5+200,00 z Firmą Projektowo – Usługową „PROBUD”, ul. Staszica 97, 09 – 200 Sierpc za cenę brutto w wysokości: 31 980,00 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100). Termin realizacji usługi trwa do zakończenia zadania tj. do dnia 31.08.2017r.

Program "Szkolny Klub Sportowy 2017" w LO Żuromin

Opublikowano .

W Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie realizowany jest program pod nazwą „Szkolny Klub Sportowy 2017”, finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.  W ramach programu, w szkole od dnia 01.02.2017 r. prowadzone są zajęcia sportowe  z gier zespołowych, w dwóch grupach ćwiczebnych (dwa razy w tygodniu po 60 min  dla każdej): dziewcząt  (op. Anetta Fodrowska) i chłopców (op. Andrzej Morawski). Zajęcia prowadzone będą do dnia 15.12.2017 r., z wyłączeniem okresu wakacyjnego, po 70 jednostek 60 minutowych dla każdej grupy.

LOGO SKS

V Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych "Grajek 2017"

Opublikowano .

21 marca 2017 r. odbył się V Powiatowy Przegląd Szkolnych Zespołów Muzycznych. Organizatorem imprezy był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie. Swoim patronatem konkurs muzyczny objął Starosta Żuromiński – Pan Jerzy Rzymowski. Celem przeglądu było rozwijanie wrażliwości muzycznej młodzieży oraz promowanie uczniów uzdolnionych muzycznie w środowisku lokalnym. W konkursie wzięły udział zespoły muzyczne złożone z uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu żuromińskiego. Gościem imprezy był Wicestarosta Żuromiński – Pan Ireneusz Rejmus. Obecni byli również nauczyciele - opiekunowie zespołów muzycznych: Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej – Pan Ireneusz Kramkowski, Pani Jolanta Zaborowska, Pani Anetta Dąbrowska, Pani Katarzyna Janulewska Śliwczyńska. Wszystkie zespoły, które wzięły udział w przeglądzie otrzymały pamiątkowe dyplomy, wyróżnieni indywidualnie artyści uhonorowani zostali okolicznościowymi statuetkami, nagroda publiczności w formie statuetki przyznana została jednemu zespołowi.

20170321 11204820170321 11375320170321 11472720170321 115224DSC 1344DSC 1346DSC 1359DSC 1364DSC 1374DSC 1386DSC 1405

Wizyta Prezydenta Andrzeja Dudy w powiecie żuromińskim

Opublikowano .

W dniu 21 marca 2017r. w Żurominie gościł Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Prezydent przybył do Żuromina z Bieżunia, gdzie odznaczył  pośmiertne Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski zasłużonych żołnierzy ruchu oporu oraz Narodowych Sił Zbrojnych oraz złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych.

Około godziny 16:30 Pan Prezydent spotkał się ze Starostą Żuromińskim Jerzym Rzymowskim oraz Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin Anetą Goliat w budynku urzędu gminy. Następnie odsłonił tablicę na budynku urzędu gminy upamiętniającą 250-lecie nadania praw miejskich dla Żuromina. Po uroczystości odsłonięcia tablicy Prezydent wygłosił przemówienie do zebranych w żuromińskim parku osób, po którym przywitał się z mieszkańcami Żuromina oraz pozował do zdjęć. O godzinie 18-tej Pan Prezydent zakończył wizytę w Żurominie.

Wizyta prezydenta zgromadziła znaczną liczbę osób na placu parku, była to jedna z nielicznych okazji spotkania się bezpośrednio z Prezydentem naszego kraju, z której wiele osób skorzystało. Dzień ten na pewno zapiszę się w historii Powiatu Żuromińskiego.

Więcej informacji na temat spotkania znaleźć można na htmloficjalnej stronie Prezydenta RP.

1 2 3 4 IMG 1318 IMG 1236