20 LAT POWIATU pozioma
Business Infographic

AKTUALNOŚCI

VI Sesja Rady Powiatu Żuromińskiego

Opublikowano .

Porządek obrad  i dwa apele.
W dniu 25 KWIETNIA 2019r. ( CZWARTEK ) o godz. 13.00 odbyła się zwyczajna VI Sesję Rady Powiatu Żuromińskiego z następującym porządkiem obrad: 
 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Żurominie za rok 2018.
 5. Przyjęcie Informacji o stanie przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie powiatu żuromińskiego w roku 2018.
 6. Przyjęcie Sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie za 2018r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie.
 8. Przyjęcie Oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez uczelnie, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 10. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji Programu współpracy powiatu żuromińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Żuromińskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Powiatu Żuromińskiego na rok 2019.
 13. Podjęcie Apelu w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji art. 94 ust.2 ustawy z dnia 26 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne.
 14. Podjęcie Apelu w sprawie poparcia Apelu Rady Miejskiej w Bieżuniu w sprawie wykupienia i rewitalizacji Zespołu Pałacowo - Parkowego w Bieżuniu.
 15. Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
 16. Sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesyjnym.
 17. Informacje Przewodniczącego Rady, w tym złożone zapytania i interpelacje.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

pdfDOC250419.pdf766.17 KB

DOC250419-001.pdf

IMG 1247IMG 1248IMG 1249IMG 1250IMG 1251

Pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej SPZZOZ w Żurominie

Opublikowano .

24 kwietnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowo powołanej Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. W skład nowej Rady weszli: Jerzy Rzymowski jako jej przewodniczący oraz członkowie: Aneta Goliat, Joanna Jucewicz-Morawska, Ewa Naguszewska, Joanna Zdzisława Olszewska – Firlej, Jerzy Gierszyński, Jacek Grzybicki, Jacek Kołodziejski, Ireneusz Rejmus.

Pierwsze posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego Mirosław Różański, który wręczył akty powołania nowym członkom.

Następnie odbyły się obrady, według następującego porządku:

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej SPZZOZ w Żurominie
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Społecznej
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego SPZZOZ w Żurominie za 2018 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania planu finansowego SPZZOZ w Żurominie na 2019r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii w sprawie ograniczenia działalności SPZZOZ w Żurominie poprzez zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wraz z zezwoleniem na prowadzenie apteki ogólnodostępnej w trybie art. 551 Kodeksu Cywilnego wraz z jednoczesnym wynajęciem powierzchni 178,32 m2
 • Podjęcie uchwały w sprawie zbycia aktywów trwałych SPZZOZ w Żurominie
 • Wolne wnioski
 • Zakończenie obrad

IMG 1174IMG 1175IMG 1176IMG 1177IMG 1179IMG 1180IMG 1181IMG 1182IMG 1183IMG 1184

XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII

Opublikowano .

Zakończył się XVII Powiatowy Konkurs Ortograficzny o ZŁOTE PIÓRO STAROSTY ŻUROMIŃSKIEGO pod hasłem POWIATOWY MISTRZ ORTOGRAFII. Konkurs został przeprowadzony w trzech etapach: szkolnym, półfinale i finale powiatowym.
Do półfinału przystąpili uczniowie z 17 szkół podstawowych z klas IV-VI, 18 szkół podstawowych z klas VII-VIII i gimnazjów z klas III oraz 4 szkół ponadgimnazjalnych. Ogółem w półfinale udział wzięło 104 uczniów, tj.: 45 uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, 47 uczniów klas VII -VIII i klas III gimnazjów, 12 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs przeprowadziła Komisja konkursowa w składzie: Ewa Zalewska, Grażyna Truszczyńska, Bożena Jackowska, Henryk Wrzosek.
Treść dyktand przygotował Pan Henryk Wrzosek, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie.
1 kwietnia przeprowadzony został półfinał, natomiast 5 kwietnia finał konkursu, w wyniku którego wyłoniono Powiatowego Mistrza Ortografii 2019 r. we wszystkich trzech kategoriach, a także II i III miejsca.

W kategorii szkół podstawowych kl. IV-VI

I miejsce oraz tytuł powiatowego mistrza ortografii zdobyła Barbara Żachowska uczennica Zespołu Szkół w Lutocinie
II miejsce zdobyła Anna Borowska uczennica Zespołu Szkół w Lutocinie
III miejsce zdobył Julian Polita uczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Zielonej

W kategorii szkół podstawowych kl. VII-VIII i gimnazjalnych kl. III

I miejsce oraz tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii zdobył Maciej Matyjasek uczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Bieżuniu
II miejsce zdobyła Natalia Banach uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żurominie
III miejsce zdobyła Karolina reda uczennica Zespołu Szkół w Lutocinie

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych

I miejsce oraz tytuł Powiatowego Mistrza Ortografii zdobyła Maria Gulczyńska uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie
II miejsce zdobyła Magdalena Jabłońska uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu
III miejsce zdobył Mateusz Kubiński uczeń Liceum Ogólnokształcącego w Bieżuniu

24 kwietnia br. odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom biorącym udział w konkursie oraz podziękowań dla nauczycieli przygotowujących uczniów do dyktanda. W uroczystości wzięli również udział rodzice uczniów. Szczególne podziękowania skierowane zostały również do komisji konkursowej, która rzetelnie sprawdziła 125 dyktand.
Wręczenia nagród dokonał Starosta Żuromiński Jerzy Rzymowski wraz z dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Joanną Jucewicz – Morawską.
Uroczystość uświetnił występ recytatorski uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Żurominie: Aleksandry Otrembskiej, Natalii Niekochańskiej, Moniki Kaźmierczak.

IMG 1186IMG 1188IMG 1190IMG 1194IMG 1195IMG 1197IMG 1199IMG 1200IMG 1202IMG 1203IMG 1204IMG 1206IMG 1209IMG 1210IMG 1212IMG 1213IMG 1215IMG 1216IMG 1219IMG 1220IMG 1221IMG 1223IMG 1224IMG 1227IMG 1228IMG 1230IMG 1231IMG 1232IMG 1236IMG 1237IMG 1238IMG 1239IMG 1240IMG 1242

 

Tomasz Żółtko w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy

Opublikowano .

W dniu 09.04.2019 r. gościliśmy w naszej placówce Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Żurominie pieśniarza, poetę, kompozytora piosenki autorskiej Tomasza Żółtko. Wysłuchaliśmy recitalu artysty, prezentującego jego twórczość na przestrzeni lat. Spotkanie sprzyjało integracji i przebiegło w przyjaznej i twórczej atmosferze.

Galeria ze zdjęciami dostępna w załączonym linku:
http://www.sds-zuromin.pl/index.php/item/112-wystep-tomasza-zoltko

5-lecie Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Opublikowano .

3 kwietnia 2019 r. w Żurominie odbyła się uroczystość z okazji 5-lecia działalności Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie rozpoczęło się od występu artystycznego. 
Prezes stowarzyszenia Pani Halina Mrozek przedstawiła zarys działalności oraz podejmowane inicjatywy w okresie 5-lecia.
Wśród zaproszonych gości był Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, który podziękował za 5 lat aktywnej działalności UTW i życzył kolejnych wspaniałych spotkań, energii i sił do dalszej aktywności. Starosta podziękował w szczególności Pani Halinie Mrozek i przekazał paterę z gratulacjami i życzeniami dla UTW.
Zdjęcia wykonane przez Kurier Żuromiński.

UTWUTW1UTW2UTW3