Logotypy__CPPC_3


Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

Dane o jakości powietrza w powiecie żuromińskim

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z Wójtami i Burmistrzami

Opublikowano .

IMG 2840IMG 2845

 

W dniu 23 maja 2024r. odbyło się spotkanie Starosty Żuromińskiego Pana Jerzego Rzymowskiego, Wicestarosty Żuromińskiego Pana Ireneusza Rejmusa oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Żuromińskiego Pana Zygmunta Liszewskiego z Wójtami i Burmistrzami z terenu Powiatu Żuromińskiego w celu omówienia współpracy Samorządu Powiatowego z Samorządami Gminnymi w obecnej kadencji.

Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego

Opublikowano .

artykul0

W Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie realizowane jest zadanie pn. Działania inwestycyjne w SPZZOZ w Żurominie zmierzające do poprawy jakości i dostępności usług medycznych dla mieszkańców powiatu żuromińskiego. Przedmiotowe zadanie jest współfinansowane ze środków Województwa Mazowieckiego w Ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Całkowita wartość zadania - 3 729 159,60 zł (wg Aneksu Nr 6 z dnia 13 maja 2024r. do umowy zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Powiatem Żuromińskim) w tym dofinasowanie w kwocie nieprzekraczającej 2 052 000 zł.