DBAJMY O SIEBIE - KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Informacje dotyczące COVID-19

SZCZEPIMY SIĘ - WAŻNE INFORMACJE, PUNKTY SZCZEPIEŃ I INFOLINIE

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19

budowa krytej plywalni plan basenu3

Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

 

kwiecień 2022

Dane ze stacji meteorologicznej w Zielonej

meteo

AKTUALNOŚCI

Powiatowy Konkurs Językowy

Opublikowano .

W dniu 02 czerwca 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Orkana w Bieżuniu, odbyła się V edycja Powiatowego Konkursu Językowego dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych Powiatu Żuromińskiego zorganizowana przez nauczycieli języków obcych. Konkurs objęty był honorowym patronatem Starosty Żuromińskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń oraz Rady Rodziców Liceum w Bieżuniu.

W konkursie udział wzięło pięć cztero-osobowych drużyn ze szkół podstawowych w: Żurominie - szkoła nr 1, Bieżuniu, Siemiątkowie, Łaszewie i Lubowidzu. Konkurs obejmował trzy konkurencje dotyczące znajomości języka angielskiego oraz niemieckiego. Zadania konkursowe polegały na:

  1. nagraniu krótkiego filmu w języku obcym pt. „Jeden dzień w Londynie” lub „Jeden dzień w Berlinie”,
  2. rozwiązaniu testu gramatyczno-leksykalnego,
  3. znajomości ważniejszych zagadnień kulturowych czterech krajów anglojęzycznych: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Stanów Zjednoczonych i Australii oraz trzech krajów niemieckojęzycznych: Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Zwycięzcą konkursu została drużyna ze Szkoły Podstawowej w Lubowidzu, drugie miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Żurominie, a trzecie miejsce uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Siemiątkowa. Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali nagrody oraz upominki ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Żurominie, Burmistrza Miasta i Gminy Bieżuń, oraz Radę Rodziców LO w Bieżuniu.

Konkurs zaszczycili przedstawiciele lokalnych władz: Dyrektor Wydziału Zdrowia i Edukacji Starostwa Żuromińskiego Pani Joanna Jucewicz-Morawska, Burmistrz Miasta i Gminy Bieżuń Pan Andrzej Szymański oraz Przewodnicząca Rady Rodziców LO w Bieżuniu Pani Nina Pachniewska.

W przerwach między poszczególnymi konkurencjami uczniowie Liceum w Bieżuniu zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się utwory muzyczne wykonywane w języku angielskim.

Celem konkursu było promowanie zainteresowania kulturą państw anglojęzycznych i niemieckojęzycznych, rozwijanie zainteresowania językami obcymi wśród uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, jak również integracja oraz promowanie współpracy między szkołami powiatu żuromińskiego.

Lena Gulczyńska- nauczyciel języka niemieckiego

Wojciech Tomczuk- nauczyciel języka angielskiego

DSC 0005DSC 1034DSC 1073

Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żurominie pozyskało z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie środki w kwocie 5.400,00 zł na realizację w 2022 roku programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizacja programu planowana jest od września br. Adresatami programu będą sprawcy przemocy domowej:

  • samodzielnie zgłaszające się,
  • kierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonywania kary pozbawienia wolności,
  • kierowane przez organy ścigania objęte procedurą Niebieskiej Karty,
  • zobowiązane przez inne organy, instytucje i organizacje do uczestnictwa w programie.
Dyrektor PCPR
Danuta Przybył

Odbiór przebudowanej drogi powiatowej w m. Gradzanowo Kościelne

Opublikowano .

Zakończone zostały prace w terenie, związane z realizacją zadania drogowego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3014W Raciąż - Radzanów - Liberadz wraz z mostem w km 6+646,00” – odcinek od km 12+985,00 do km 14+534,50.

Zakresem rzeczowym zadanie objęło przebudowę drogi od Gradzanowa Kościelnego do granicy z powiatem mławskim, na odcinku liczącym 1,55 km, poprzez ułożenie nowej nawierzchni, poszerzenie jezdni, budowę chodnika i odwodnienia w m. Gradzanowo oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość wykonanego zadania wraz z nadzorem wyniosła 2 330 166,00 zł. Wysokość dofinansowania dla niniejszego odcinka wynosi - 1 636 639,00 zł. Pozostałe środki to wkład własny Powiatu Żuromińskiego – 693 527,00 zł. Wykonawcą robót była Firma Przedsiębiorstwo Budowlane „DOMEX” Sp. z o.o. z Żuromina.

W dniu 2 czerwca 2022r. odbył się odbiór drogi oraz oddanie jej do użytkowania.
W uroczystości odbiorowej udział wzięli przedstawiciele Inwestora – Powiatu Żuromińskiego – Starosta Żuromiński – Jerzy Rzymowski, Wicestarosta – Ireneusz Rejmus, Przewodniczący Rady Powiatu Żuromińskiego – Mirosław Różański, Radni Rady Powiatu – Ewa Naguszewska i Piotr Kwiatkowski, przedstawiciel Wykonawcy robót – Przedsiębiorstwa „DOMEX” – Prezes Lech Zmarzły, przedstawiciele Samorządu Gminy Siemiątkowo – Przewodnicząca Rady Gminy w Siemiątkowie – Marianna Dąbrowska, Wójt Gminy – Piotr Kostrzewski, Skarbnik Gminy – Monika Manista, Radna Gminy z okręgu Gradzanowo – Anna Szlom, Sołtys Gradzanowa - Marian Gorczyca, reprezentanci lokalnej społeczności Sołectwa Gradzanowo Kościelne oraz przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Gradzanowie Kościelnym. Poświęcenia drogi dokonał ks. kan. mgr Lech Robert Piórkowski – Proboszcz Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Gradzanowie.

Zrealizowana inwestycja w 60% dofinansowana jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior Gradzanowo Instrument 2022 Odbior

Internat przy Zespole Szkół im. Batalionów Chłopskich w Zielonej

Opublikowano .

Zarząd Powiatu Żuromińskiego informuje o ogłoszeniu rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłego internatu ZSP w Zielonej. Nieruchomość jest położona w miejscowości Zielona na działce nr 353/8 o pow. 0,4557 ha. Budynek składa się z dwóch części połączonych łącznikiem. Część A składa się z 2 elementów. Element A1 jest budynkiem niepodpiwniczonym, posiada 4 kondygnacje z pomieszczeniami mieszkalnymi. Element A2 to budynek niepodpiwniczony posiadający 2 kondygnacje nadziemne. Na parterze budynku mieszczą się pomieszczenia pomocnicze, a na piętrze lokale mieszkalne. Część B obejmuje budynek pomocniczy który w ¾ przeznaczony jest na stołówkę z kuchnią (parter) oraz pomieszczenia pomocnicze (piwnica). Pozostała część budynku jest użytkowana jako kotłownia c.o. dla całego zespołu budynków. Część A z częścią B jest połączona łącznikiem jednokondygnacyjnym w całości podpiwniczonym.

Zestawienie powierzchni budynku:
- segment A1 – 2 783,10 m2
- segment A2 – 267,50 m2
- segment B – 568,6 m2 (w tym piwnice)
- segment C (kotłownia) – 196 m2
Powierzchnia użytkowa (bez powierzchni komunikacji, kotłowni i powierzchni piwnic) wynosi 2 768,17 m2.
Część budynku o powierzchni 438,21 m2 była przedmiotem najmu do 31.12.2019 r.
Oferty należy składać do 7 czerwca 2022 r. o godzinie 1000 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żurominie.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 900 000,00 zł. (słownie: dziewięćset tysięcy złotych) – kwota zwolniona z podatku VAT.

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żurominie, pl. Piłsudskiego 4, pokój nr 9 lub 10 lub pod numerem telefonu: 23 657 47 00 wew. 45 i 46.

internat

Mamy Basen!

Opublikowano .

BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI PRZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŻUROMINIE
Powiat Żuromiński pozyskał dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa krytej pływalni przy Liceum Ogólnokształcącym w Żurominie” w wysokości 15 000 000 zł. Planowany całkowity koszt zadania wynosi ok. 24 395 033 zł.
Powiat posiada pełną dokumentację projektową wraz ze wszystkimi pozwoleniami.
Budynek pływalni o wymiarach 48,50 x 28,50 m zlokalizowany będzie przy budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie i hali sportowej. Przy głównym wejściu zaprojektowano plac wejściowy z małą architekturą (ławki, latarnie, stojaki rowerowe).
Celem obiektu jest stworzenie pływalni o funkcji sportowej, dydaktycznej, rekreacyjnej oraz zdrowotnej. Obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców Powiatu. Jednocześnie w pływalni będzie mogło przebywać 205 osób.
Zaprojektowano trzy niecki. Sportową z sześcioma torami o długości 25 m. Przy ścianie hali, równolegle do tej niecki rozmieszczono widownię na 40 miejsc, dostępną z holu głównego. Niecka rekreacyjna będzie głównym miejscem zabawy i relaksu. Przewidziano tu trzytorową strefę do nauki pływania o wymiarach 5,00 x 9,00 m. Na pozostałej części niecki przewidziano miejsce na atrakcje rekreacyjno-wypoczynkowe: siedziska napowietrzające, huśtawkę wodną, masaże karku, masaże podwodne, gejzer. W niecce dla najmłodszych przewidziano brodzik z atrakcjami i zabawkami dostosowanymi do ich potrzeb. Charakterystyczną cechą brodzika będzie miękkie dno, co dodatkowo zwiększy atrakcyjność, ale i bezpieczeństwo. Będzie również zespół saunowy składający się z dwóch kabin – klasycznej, gorącej sauny fińskiej, oraz mokrej sauny parowej. Uzupełnieniem oferty saunarium jest grota solna. Przewidziano strefę schładzania w postaci basenu lodowego i dwóch pryszniców z biczami wodnymi.

budowa krytej plywalniplan basenu3

NOWY APARAT DO ZNIECZULEŃ

Opublikowano .

Urząd Marszałkowski sfinansował zakup aparatu do znieczuleń firmy Dräger Polska Sp. z o. o. model Atlan A350, który został dostarczony i zamontowany na Bloku Operacyjnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Nowoczesny sprzęt spełnia obowiązujące standardy i zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo Pacjentów.

Nowy aparat do znieczulania ogólnego zastąpił sprzęt, który ma kilkunastoletni staż i wymagał już wymiany. Zakupiony właśnie aparat doposaża blok operacyjny, jest to nowoczesny sprzęt do znieczuleń z zintegrowanym systemem monitoringu parametrów życiowych pacjenta oraz parametrów wentylacji.

aparat do zniecz 31052022

Aparat, zgodnie z wymogami współczesnej medycyny zabiegowej i anestezjologii, wyposażony jest w zintegrowany i zautomatyzowany system monitorowania funkcji życiowych oraz wentylacji, co obniża koszty nadzoru pacjenta w czasie pracy i zwiększa bezpieczeństwo przeprowadzenia procedur medycznych.

Aparat do znieczuleń kosztował niespełna 150 tys. zł. Zakup był możliwy dzięki umowie z Województwem Mazowieckiem w zakresie realizacji Projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie Województwa Mazowieckiego”.