AKTUALNOŚCI

Ostrzeżenie: Upały powyżej 30˚C

Opublikowano .

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega, że do czwartku 3 sierpnia temperatura powietrza na Mazowszu będzie przekraczać 30 stopni Celsjusza. Może to stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Warto przestrzegać podstawowych zasad w czasie upałów. Pamiętajmy też o bezpieczeństwie nad wodą.
Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie w najbliższych dniach będzie utrzymywać się bardzo wysoka temperatura, we wtorek prognozowane są 33 stopnie. W środę będzie najwyższa temperatura – do 36 stopni. W czwartek wyniesie 31 stopni.

pdfupal-poradnik.pdf461.51 KB

Głośna próba syren alarmowych

Opublikowano .

We wtorek 1 sierpnia o godz. 17:00 – w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie miasta Żuromin zostaną uruchomione syreny alarmowe. W ten sposób mieszkańcy będą mogli oddać hołd i uczcić pamięć poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego.
Syreny alarmowe będą włączone o godzinie 17:00. Nadany zostanie jednominutowy, ciągły sygnał.
Dźwięk syren emitowany w rocznice godziny „W” oraz zatrzymujący się w geście hołdu ludzie na ulicach polskich miast i wsi wpisujący się na stałe w symbolikę obchodów rocznicowych Powstania Warszawskiego na terenie całego kraju.

Zawarcie umowy na „Przebudowę mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od drogi Nr 541 – Brudnice-Sinogóra-Kipichy w m. Brudnice oraz Remont mostu na rzece Wkra w m. Brudnice”

Opublikowano .

Zawarcie umowy z firmą Drogi i Mosty Antoni Popowski, ul. Przemysłowa 11, 87-800 Włocławek na przebudowę mostu wraz z drogą dojazdową, a także na remont drugiego obiektu mostowego w miejscowości Brudnice jest wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiotowa umowa opiewa na wartość brutto w wysokości brutto 2 390 233,45 (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote 45/100, natomiast termin wykonania robót wyznaczono na dzień 15.12.2017 r.
Na zadanie związane z przebudową mostu i odcinka drogi powiatowej Zarząd Powiatu Żuromińskiego pozyskał środki w wysokości 855 400,00 zł w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach rezerwy subwencji ogólnej.

IMG 2504IMG 2512IMG 2513IMG 2515IMG 2518

Podpisanie umowy na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie przebudowy drogi powiatowej oraz przebudowy i remontu mostów w m. Brudnice

Opublikowano .

W dniu 27 lipca 2017 r. Zarząd Powiatu Żuromińskiego podpisał umowę na realizację usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego branży mostowej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa mostu wraz z drogą dojazdową nr 4613W od dr Nr 541 – Brudnice – Sinogóra – Kipichy w m. Brudnice” oraz „Remont mostu na rzece Wkra w m. Brudnice” z Panem Janem Flisem, reprezentującym Firmę Biuro Usług Budowlanych „PROMOST” Jan Flis, ul. Galileusza 26, 09 – 100 Płońsk, za cenę brutto w wysokości: 48 585,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych 00/100). Termin realizacji usługi trwa do momentu zakończenia i rozliczenia inwestycji będącej przedmiotem nadzoru, tj. do dnia 15 grudnia 2017r.